Velkommen til Herlufmagle vandværks hjemmeside.

10/7 2024.

Der vil fredag den 12/7 2024 blive afbrudt for vandet mellem 07:30 og 12:30 på flg veje.

Birkevænget ulige  nr., Gartnervænget 46 og 48, Helgesvej 11 til 31 og 10 til 34 Irisvænger alle lige nr..

21/6 2024.

Mandag den 24/6 vil der blive lukket for vandet på følgende veje Kærvej 9-11-13-14-15-16-17-18-19-20 og 22, Tuevej 1-3-5-7-9-11-12, grundet ledningsbrud.

13/2 2024

Herlufmagle Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.00 i Herlufmagle Hallen

 

Dagorden ifølge vedtægterne.  

 

Forslag til dagsorden udover ordinær dagsorden skal afleveres senest torsdag den 22. februar 2024 til formanden på Spragelsevej 23.

 

Herlufmagle Vandværk har følgende hjemmeside www.herlufmaglevand.dk hvor man kan søge diverse informationer og man kan tilmelde sig sms og/eller mail service for oplysninger om driftforstyrrelser.

 

Efter generalforsamlingen afholdes der bylaugmøde.

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 871 af 21/9 2001 om tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværket en gang om året informerer forbrugerne om vandets kvalitet.

 

Vandkvalitet

Herlufmagle Vandværk overholder alle gældende grænseværdier.

 

Hårdhedsgraden er 18 - 20 dH.

 

Almen orientering

Herlufmagle Vandværk A.m.b.a er beliggende Fr. Bajersvej 7, 4160 Herlufmagle.

 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand

og miljøansvarlig:               Søren Jensen, Spragelsevej 23                 51 42 44 65

Næstformand:                    Torben Nielsen, Broksøvej 2                  

Kasserer:                             Jan Petersen, Helgesvej 35                      55 50 16 33

Bestyrelsesmedlem:            Arne Christensen, Spragelsevej 57

Bestyrelsesmedlem:            Lars Christiansen, Broksøvej 20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                             Med venlig hilsen

 

                                                                                                                Søren Jensen

14/11 2023

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

22/10 2023

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

15/9 2023.

Mandag den 18/9 2023 mellem 08:00 og 13:00 kan der forekomme uregelmæssigheddr i vandforsyningen på flg. veje. Duevænget lige nr. 8 -14 ulig nr. 9 - 23, Tranevænget ulige nr. 1 - 21 og Trælløsevej ulige nr, 3 - 13.

4/9 2023

Tirssdag den 5/9 2023 vel der være lukkert for på uligenr. på Bellisvænget grundet rep af vandledningen.

26/8 2023

Mandag den 28/8  kan der forekomme uregelmæsigheder i vandforsyningen på Fr. Bajersvej 37- 43 og Helgesvej 47 og 49.

4/8 2023

Fra uge 32 og fremadrettet vil vandværket få udskiftet målere på følgende veje Bellisvænget, Gartnervænget, Hammervej, Hybenvænget, Irisvænget, Lupinvænget, Mågevænget, Nellikevænget, Nyvangsvej, Primulavænget, Rosenvænget, Syrenvænget, Tranevænget, Trælløsevej og Violvænget

25/5 2023

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

15/5 2023.

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

22/2 2023

Regnskab for 2022 er lagt på sidden.

18/2 2023.

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

6/2 2023

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

6/2 2023

Herlufmagle Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00 i Herlufmagle Hallen

Dagorden ifølge vedtægterne.  

Forslag til dagsorden udover ordinær dagsorden skal afleveres senest torsdag den 16. februar 2023 til formanden på Spragelsevej 23.

Herlufmagle Vandværk har følgende hjemmeside www.herlufmaglevand.dk hvor man kan søge diverse informationer og man kan tilmelde sig sms og/eller mail service for oplysninger om driftforstyrrelser.

Efter generalforsamlingen afholdes der bylaugmøde.

Ifølge bekendtgørelse nr. 871 af 21/9 2001 om tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværket en gang om året informerer forbrugerne om vandets kvalitet.

Vandkvalitet

Herlufmagle Vandværk overholder alle gældende grænseværdier.

Hårdhedsgraden er 18 - 20 dH.

Almen orientering

Herlufmagle Vandværk A.m.b.a er beliggende Fr. Bajersvej 7, 4160 Herlufmagle.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand

og miljøansvarlig:               Søren Jensen, Spragelsevej 23                 51 42 44 65

Næstformand:                    Torben Nielsen, Broksøvej 2                  

Kasserer:                             Jan Petersen, Helgesvej 35                      55 50 16 33

Bestyrelsesmedlem:            Arni Thorsen, Sletskovvej 9

Bestyrelsesmedlem:            Lars Christiansen, Broksøvej 20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                             Med venlig hilsen

 

                                                                                                                Søren Jensen

24/10 2022

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

19/9 2022

Tirsdag den 20/9 og onsdag den 21/9 mellem kl 08:00 og 13:00 kan der forekomme uregelmæsigheder i vandforsyningen på Trælløsevej 1-13, Duevænget 8-23 og Tranevænget 3-21.

5/9 2022

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

15/5 2022

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

20/2 2022

Husk at der torsdag den 24/2 2022 kl. 19:00 i Herlufmagle Hallen er genralforsamling.

Herlufmagle Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Herlufmagle Hallen

 

Dagorden ifølge vedtægterne.  

 

Forslag til dagsorden udover ordinær dagsorden skal afleveres senest torsdag den 17. februar 2022 til formanden på Spragelsevej 23.

 

Herlufmagle Vandværk har følgende hjemmeside www.herlufmaglevand.dk hvor man kan søge diverse informationer og man kan tilmelde sig sms og/eller mail service for oplysninger om driftforstyrrelser.

 

Efter generalforsamlingen afholdes der bylaugmøde.

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 871 af 21/9 2001 om tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværket en gang om året informerer forbrugerne om vandets kvalitet.

 

Vandkvalitet

Herlufmagle Vandværk overholder alle gældende grænseværdier.

 

Hårdhedsgraden er 18 - 20 dH.

 

Almen orientering

Herlufmagle Vandværk A.m.b.a er beliggende Fr. Bajersvej 7, 4160 Herlufmagle.

 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand

og miljøansvarlig:               Søren Jensen, Spragelsevej 23                 51 42 44 65

Næstformand:                    Torben Nielsen, Broksøvej 2                  

Kasserer:                             Jan Petersen, Helgesvej 35                      55 50 16 33

Bestyrelsesmedlem:            Arni Thorsen, Sletskovvej 9

Bestyrelsesmedlem:            Lars Christiansen, Broksøvej 20

 

2/12 2021

På grund af uforudsete omstændigheder rykkes lukningen af vandværket til torsdag den 9 december fra 10:00 til 15:00.

 

1/12 2021

 

25/8 2021

Fredag den 27/8 2021 vil der være uregelmæsigheder i vandforsyningen mellem kl. 08:00 og 12:00 grundet vandbrud på følgende veje.

Hele Nyvangsvej, hele Hammervej, Håndværkervej 1-5-6-7-11-13-15-17-25 og Trælløsevej 45-46A-48-49-50-51 og 53.

1/7 2021

Fredag den 2/7 vil der fra kl. 07:30 til 12:30 blive lukket for vandforsyningen grundet vandbrud på følgende veje. Hele Broksøvej, Fensmarksvej 1, Kirkelyngsvej 2-6, Rosbjergvej 1-4, Spragelsevej 20 og 31-57.

29/6 2021

Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 15/7 2021, hos formanden Søren Jensen Spragelsevej 23, kl. 19:00. Dagorden i følge vedtegter, forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

14/6 2021

Fra tirsdag den 15/6 til og med torsdag den 17/6 er der eftersyn på vandværket, i den forbindelse kan der være uregelmæssighedder i vandforsyningen i dagtimerne.

4/10 2020

Mandag den 5/10, tirsdag 6/10 og onsdag den 7/10 kan der mellem 08:00 og 12:00 i perioder være afbrydelse af vandforsyningen på følgende adresser Helgesvej 45, 47 og 49 samt Lærkevænget 8 og 10, grunnet omlægning af vandforsyningen.

 

3/8 2020

Omlægning af vandledning på Lærkevænget.

Ved omlægning af hoved-og stikledning kan der forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen. Der kan forventes at der vil blive gravet på grunden for udskiftning af stophane Arbejdet vil vare fra 4/8 og ca. 1 md. frem.

15/6 2020

Vedr. udskiftning af stophane på Duevænget vil der forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen tirsdag den 16/6 og onsdag 17/6 mellem 08:00 og 13:00 på følgende ejendomme. Duevænget alle husstande, Helgesvej lige nr. 48 til og med 66, ulige nr. 37 til og med 47, Høgevænget alle husstande, Mejerihaven alle husstande, Tranevænget ulige nr. 3 til og med 21 og Trælløsevej ulige nr. 1 til og med 13.

31/3 2020.

Onsdag den 1/4 2020 vil der blive lukket for vandet mellem 08:00 og 12:00, grundet rep. af vandbrud på Bryggervej, for Bryggervej 1 og Helgsvej 29 til 35.

23/3 2020

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

12/2 2020

Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 27/2 2020 kl. 19:00 i Herlufmagle Hallen, dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag til dagsorden udover ordinær dagsorden skal afleveres senest torsdag den 20. februar 2020 til formanden på Spragelsevej 23.

Efter generalforsamlingen afholdes der bylaugmøde.

Ifølge bekendtgørelse nr. 871 af 21/9 2001 om tilsyn med vandfor­syningsanlæg skal vandværket en gang om året informerer forbrugerne
om vandets kvalitet.

Vandkvalitet

Herlufmagle Vandværk overholder alle gældende grænseværdier.

Hårdhedsgraden er 18 - 20 dH.

11/9 2019

Da det regnede tirsdag blev der ikke lukket for vandet. Torsdag den 21/9 2019 mellem 09:00 og 13:00 kan der med mellem rum blive lukket for vandet.

9/9 2019

Tirsdag den 10/9 2019 vil der mellem 09:00 og 13:00 være lukket for vandet på Duevænget 1,2,3,5,7 og på Helgesvej 54 og 56.

5/9 2019

Vandværket er ved at lægge en ny ledning på noget af Duevænget, da den eksisterende er en gammel utæt jernledning. I den forbindelse kan der forekomme kortvarige afbrydelse af vandforsyningen.

Ved længerevarende afbrydelse vil de berørte ejendomme modtage besked enten ved SMS eller mail hvis vandværket har ejendommens mailadressen. 

1/7 2019

Tirsdag den 2/7 vil der blive lukket for på Duevænget, Høgevænget og Tranevænget mellem 08:00 og 15:00, grunnet vandbrud.

16/5 2019

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet

13/2 2019

Herlufmagle vandværk indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 28/2 2019 kl 19:00 i Herlufmagle Hallen. Dagsorden ifølge vedtægter.

19/9 2018

Fredag den 21/9 mellem 08:00 og 12:00 kan der på følgende adresser forekomme uregelmesighedder i vandforsyningen. Fasanvænget 5, Fr. Bajersvej 20,hele Lærkevænget, Helgesvej 45, 47, 49 og 60.

14/5 2018

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet

17/4 2018

Onsdag den 18/4 2018 vil der forekomme driftforstyrrelser i vandforsyningen mellem 08:00 og 13:00 grundet rep. af vandledningen på flg. veje. Dele af Kærvej, Tuevej, Isaksvej, Spragelsevej og Kirkelyngsvej.

15/4 2018

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet

17/2 2018.

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet

12/2 2018.

Herlufmagle vandværk indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 27/2 2018 kl 19:00 i Herlufmagle Hallen. Dagsorden ifølge vedtægter. Regnskabet kan ses her

25/01 2018

Søndag den 28/1 2018 vil der være lukket for vandet på Fr. Bajersvej, Lærkevænget og enkelte huse på Fasanvænget og Helgesvej mellem 09:00 og 14:00, grundet et brud på vandledningen på Fr. Bajersvej. Fr. Bajersvej vil være spærret ved Helgesvej.

25/01 2018

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

22/1 2018

Den 23/1 2018 vil Næstved Brøndboring gå i gang med at skifte husene på boringerne ved Vinkælder renden.

29/10 2017

Vandværket vil aflæse vandmålerne omkring nytår læs besked her

26/11 2017

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

7/11 2017

Der vil være driftforstyrelse af vandforsyningen på grund af omlægning af vandledning onsdag den 8/11 2017 mellem 08:00 og 14:00 på dele af Trælløsevej, Irisvænget, Violvænget, Gartnervænget, Helgesvej, og Høgevænget.

29/10 2017

Tirsdag den 31/10 eller onsdag den 1/11 vil der være lukket for vandet mellem 09:00 og 15:00 på Spragelsevej 31 til 57 og 52 til 54, Fensmarkvej 1, Kirkelyngsvej og hele Broksøvej på grund af omlægning af vandledning i Spragelse by i forbindelse med kloakering af Spragelse by.

29/10 2017

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

21/8 2017

 Vandværket er nødt til at lukke for vandet tirsdag den 22/8 2017 mellem 08:00 og 13:00 på følgende veje Kærvej 9 til 19 og 14 til 20 og ulige nr. på Tuevej.

14/8 2017

Vandværket er nødt til at lukke for vandet onsdag den 16/8 2017 mellem 08:00 og 13:00 på følgende veje, Broksøvej, Fensmarkvej, Kirkelyngsvej, Rosbjergvej og Spragelsevej fra nr. 31 til og med 55 og nr 54.

7/8 2017

Vandværket er nødt til at lukke for vandet på følgende vej Nellikevænget, Lupinvænget, Bellisvænget og Gartnervænget 9- 13-15 og 17 grundet rep. af ledning mellem 08:00 og 13:00. Rosenvænget, Syrenvænget og Hybenvænget vil have reduceret tryk i perioden.

5/7 2017

Torsdag den 6/7 2017 mellem 08:00 og 10:30 vil flg. veje få lukket for vandet Nellikevænget, Lupinvænget, Bellisvænget og Gartnervænget 9, 13, 15 og 17. Flg. veje vil have reduceret tryk Rosenvænget, Syrenvænget og Hybenvænget, grundet etablering af ny ringforbindelse.

27/6 2017

Vandværket er ved at omlægge vandforsyningen og torsdag den 29. og fredag den 30. juni kan følgende forbrugere om formiddagen blive berørt. Bryggervej 1, Fr. Bajersvej 4 og 6, Gartnervænget 4-40 F, Helgesvej 29,31,33,38 og 40, Irisvænget 1 A-5 og Violvænget 2-6.

14/6 2017

Vandværket bliver desværre nødt til at lukke for vandet på Tuevej og Kærvej torsdag den 15/6 2017 mellem 08:00 og 09:30 grundet omlægning af vandledning.

7/5 2017

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

24/3 2017

På grund af utæt ledning på Spragelsevej bliver vandværket nødt til at lukke for vandet, mandag den 27/3 2017 mellem 08:00 og ca. 13:00, til følgende gader, Spragelsevej  ulige nr. fra 31 og lige nr. fra 34, hele Kirkelyngsvej, Fensmarksvej og hele Broksøvej.

5/2 2017.

Vandværket indkalder til generalforsamling torsdag den 23/2 2017 kl.19:00 i Herlufmagle Hallen dagorden ifølge vedtægter. Kommunen har af Miljøstyrelsen fået at vide at de regnskaber de godkender skal være opstillet på en særlig måde. Regnskabet for 2016 kan læses her. Det kan være svært at forstå opstillingen.

27/12 2016

Vandværket vil aflæse vandmålerne omkring nytår læs besked her

 

5/12 2016

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

22/11 2016

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

1/9 2016

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

9/7 2016

Vandværket vil i løbet af uge 28 begynde at omlægge vandledningen der går gennem private haver omkring gadekæret, Tromlehuset, Tuevej og Kærvej. Begynder på sportspladsen. De berørte ejendomme vil bliver kontakte af hånværkerne når tiden nærmer sig hvor vi skal ind i deres haver, men det vil være meget lidt.

14/5 2016

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

2/3 2016

Nu bliver de sidste vandmålere udskiftet til nye elektroniske målere. Det drejer sig om Fr. Bajersvej, Helgesvej og de fleste på Vejgården, se annonce her.

21/2 2016

 Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

9/2 2016.

Herlufmagle vandværk indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 25/2 2016 kl. 1900 i Herlufmagle hallen sen indkaldelsen her.

30/12 2015

 

Herlufmagle ønsker sine forbrugere et godt nytår.

Vandværket vil den 1. eller 2. januar køre rundt på vejene og aflæse målerne hos dem der har fået opsat elektroniske målere.

 

08/11 2015

 Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

 

20/10 2015

Der er kommet en opdatering af regulativet. Opdateringen sker fordi der er kommet en mulighed for at forbrugerne kan klage over leveringsbetinelserne. Det nye er punkt 15 i regulativet.

14/10 2015

Vandværket må desværre lukke for vandet for flg. forbrugere Ravnstrupvej 41 til 57 og 58, samt Ålehusvej 11 til 22, grundet omlægning af vandledning.

30/8 2015

 Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

27/6 2015

Herlufmagle vandværk er igang med at optimere vandforsyningen til Ravnstrupvej og Ålehusvej. I den forbindelse vil forsyning til Ravnstrupvej 45, 51, 53 og 57 blive omlagt fra uge 27. De enkelte forbruger vil blive kontaktet af Frede Nielsen A/S. Hvis der er spørgsmål kan Herlufmagle vandværk kontaktes på telefon 51 42 44 65. 

 

4/6 2015

Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

21/3 2015


Grundet brand i Herluflille er trykket på vandet svagt.

21/3 2015


Der er i øjeblikket brud på vandledningen, vi ved ikke hvor, ved oplysninger om hvor kontakt vandværket på telf. 55 50 16 33´.


10/3 2015

Torsdag den 12/3 må vandværket desværre lukke for vandet fra kl. 2230  til fredag kl.. 0030.

10/3 2015


Onsdag den 11/3 og torsdag den 12/3 vil F. R. Dalgaard undersøge vores rentvandstanke, det skulle ikke give nogen gener.

8/3 2015

Der er kommet nye vandanalyser.

"Pga. mindre overskridelse vedr. bakteriologi er der foretaget en extra prøvetagning. Den extra prøvetagning viste at alle grænseværdier vedr. bakteriologi overholdes".8/3 2015

På generalforsamlingen den 26/2 2015 blev det endeligt besluttet at omdanne vandværket til et a.m.b.a., se de nye vedtægter her .

11/2 2015


Herlufmagle vandværk indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 26/2 2015 kl. 1900 i Herlufmagle hallen se annonce her . På generalforsamlingen skal der 2. og sidste behandles forslag om vedtægtsændringer gamle vedtægter her, og nye vedtægter her.


31/12 2014
 

Herlufmagle ønsker sine forbrugere et godt nytår.

Vandværket vil den 1. eller 2. januar køre rundt på vejene og aflæse målerne hos dem der har fået opsat elektroniske målere.


21/11 2014
Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

22/9 2014
Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

2/6 2014
Der er kommet en ny vandanalyse som kan ses under information og vandkvalitet.

22/3 2014

Så er der kommet en ny vandanalyse. Frede Nielsen er begyndt at udskifte vandmålere hos dem der skal have dem udskiftet.

13/3 2014

Fra manden den 17/3 2014 vil Frede Nielsen begynde at udskifte vandmåler på følgende veje Birkebakken, Birkevænget, Hammervej, Hedevej, Håndværkervej, Mågevænget, Nyvangsvej, Ravnstrupvej, Tranevænget, Trælløsevej og Ålehusvej.

6/3 2014

På generalforsamlingen den 27/2 2014, hvor der blev taget det første skridt til omdanne vandværket til et a.m.b.a. blev der spurgt til om vandværket så ikke skulle betale skat. Svaret fra vandværksforeningen er at vi først bliver skattepligtige når vi udpumper over 200.000 m3 om året, i øjeblikker ligger på 85.000 m3 om året.

 

9/2 2014

Herlufmagle vandværk indkalder til generalforsamling 27/2 2014 kl. 1900 i Herlufmagle hallen (billiard) se indkaldelsen her, hvor vandværket efter anbefaling fra Vandværksforeningen stiller forsalg om at ændre selskabsformen fra interessentskab til et a.m.b.a. se forslag til nye vedtægter her.

 

31/12 2013

Herlufmagle ønsker sine forbrugere et godt nyt.

Vandværket vil den 1. eller 2. januar køre rundt og aflæse målerne hos dem der har fået opsat elektroniske målere.

5/11 2013Der er kommet en ny vandanalyse den kan ses under information vandanalyse.13/9 2013Der er kommet en ny vandanalyse den kan ses under information vandanalyse.9/9 2013Under information ledningsoplysning er det nu muligt at se hvor vandværkes ledninger ligger. Hvis I ved eller mener at de ligger et andet sted, end der hvor de er tegnet, vil vandværket gerne have det at vide. I kan rette henvendelse til formand eller næstformand.9/8 2013Tirsdag den 13/8 2013 vil der blive lukket for vandet på følgende veje mellem 0900 og 1300. Spragelsevej 31-57. Kirkelyngsvej, Fensmarkvej 1 og Broksøvej.13/6 2013.Der er foretaget en vandanalyse den 31/5 2013 se resultatet under information, vandanalyseNu er Frede Nielsen næsten færdig med at udskifte vanmålere i området.
23/4 2013Vandærket er nu begyndt at få udskiftet målere i blomsterkvarteret, dem der skal have udskiftet målere vil få besked fra vvs Frede Nielsen.

SMS fungere nu.Hvis man ikke vil modtage en sms fra vandværket ang. lukning af vandet grundet ledningsbrud, forurening (håber ikke at det sker) og udskiftning af måler, skal man gå ind under selvbetjening og framelde sig der, det gælder også børnenes mobil, da vandværket sender besked til alle de mobilnr. der er registeret på adressen.

Hvis I har en firma betalt telf. eller taletidskort skal I, hvis I vil modtage besked fra vandværket gå inde samme sted og tilmelde Jer.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Herlufmagle vandværk
Helgesvej 35
4160 Herlufmagle

CVR:37 25 56 96
Telf. 55 50 16 33 / 25 21 70 74
Email: kasserer@herlufmaglevand.dk

Sådan tilmelder/afmelder man sig SMS og Email

Gå ind på selvbetjening, der er links til at tilmelde/afmelde sig.

 [Portal:PortalName]
[Tab:TabName]

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk